Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

"Zielono nam"


Jednym z podstawowych celów wychowawczych realizowanych w naszym Centrum jest kształtowanie u młodzieży postaw prospołecznych, rozbudzanie szeroko pojmowanej empatii wobec drugiego człowieka oraz promowanie aktywności w środowisku lokalnym, co sprzyja budowie pozytywnego wizerunku OHP. Mając na uwadze, iż Szczawnica to małe miasto, zaangażowana młodzież postanowiła zaakcentować swą aktywność w środowisku lokalnym poprzez podjętą w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Aktywność- dobry wybór” inicjatywę pt. „Zielono Nam”.

W przedsięwzięciu udział wzięło 7 wychowanków, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji Zielonej Szkoły dla klas 5 szkoły podstawowej. W ramach tej pomocy młodzież zaangażowała się  szereg działań, które pomogły zebrać środki, by dzieci mogły wyjechać nad nasze piękne morze.

W okresie sześciu miesięcy wykazali się niezwykłą aktywnością w budowaniu pozytywnego wizerunku naszej jednostki. Młodzież wzięła udział i pomogła w organizacji min.: dyskotek szkolnych, zabawy andrzejkowej, karnawałowej oraz kiermaszy świątecznych. Zebrano podczas wszystkich planowanych przedsięwzięć środki finansowe, które wspomogą wyjazd dzieci na Zielona Szkołę w czerwcu br. Młodzież zaangażowana w inicjatywę miała możliwość zaprezentować się jak z najlepszej strony w środowisku lokalnym.  Poprzez swoją działalność dołożyła cegiełkę do organizacji wyjazdu dzieci nad morze. Istotnym rezultatem było docenienie aktywności młodzieży OHP w środowisku lokalnym i polepszenie naszego wizerunku jako jednostki. Osiągnięte cele sprawiły, iż uczestnicy wzmocnili własne poczucie wartości, wzrosła ich aktywność i chęć do współpracy. Podjęte działania dały im także możliwość kreatywnego zagospodarowania ich wolnego czasu i były okazja do dobrej zabawy.

Inicjatywa spotkała się wielkim zaangażowaniem a młodzież biorąca w niej udział wykazała się niezwykłą aktywnością, poświęceniem i kreatywnością. Kontakt z dziećmi sprawił im mnóstwo radości i dał okazje, by znów przenieść się w krainę sielskiego dzieciństwa. Oby starania młodzieży zostały docenione podczas rozstrzygnięcia konkursu końcem czerwca. Trzymamy kciuki!!

Opr. Kierownik Internatu

Katarzyna Mastalska 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska