Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Pomagamy potrzebującym


W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia Jabłonka przeprowadzono zbiórkę środków czystości i kosmetyków pielęgnacyjnych dla kobiet. W kilku miejscach w naszym Centrum wystawiono specjalne pojemniki przeznaczone na składanie przyniesionych na ten cel produktów. Zebrane dary zostaną przekazane Podopiecznym Przytuliska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie. Akcje charytatywne są bardzo ważne, ponieważ uczą wychowanków wrażliwości, rozwijają u nich empatię, oraz kształtują pozytywną postawę wobec potrzebujących. Bardzo  dziękujemy za dobre serce.

                                                                                                                                  Renata Kucek 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska