Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Program edukacyjny „Podstępne wzw” – zakończony w Jabłonce


Od stycznia do maca 2020 r. młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia Jabłonka brała udział w projekcie edukacyjnym dotyczącym profilaktyki zakażeń HBV i HCV o nazwie - „Podstępne wzw”. W projekcie udział brało 16 wychowanków, w tym 7 chłopaków i 9 dziewczyn. Na realizację projektu przewidziano 6 spotkań. Głównym celem programu było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu i trwały jedną godzinę, udział był dobrowolny i ogólnie dostępny. Podczas zajęć młodzież zdobyła wiedzę na temat ryzyka zakażenia BHV i HCV, uświadomili sobie zagrożenia i zasady profilaktyki w tym zakresie. Wiedza przekazywana była poprzez wykłady, prezentację multimedialną, slajdy, spot reklamowy. Młodzież pracowała indywidualnie (każdy uczestnik wypełniał ankietę anonimową), grupowo (grupa wykonała plakat tematyczny). Pięć spotkań udało się przeprowadzić w warunkach stacjonarnych, natomiast ostatnie zajęcia przewidziane na 23 marca 2020 r. nie odbyły się, ponieważ  edukację w szkołach i placówkach odwołano z powodu epidemii Covid -19. Dlatego też ostatnie zajęcia dokończono przez internet. Poproszono młodzież aby przypomniała sobie informacje na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV, a następnie zostały przesłane dla nich dwie ankiety ( ankieta 1- po zakończeniu zajęć i ankieta 2 – po zakończeniu projektu). Po ich wypełnieniu młodzież odesłała je z powrotem. Pomimo, iż program dokończono zdalnie młodzież przyswoiła zakładane rezultaty projektu. Wychowankowie posiadają wiedzę na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV, są bardziej świadomi zagrożeń oraz profilaktyki  w tym zakresie.

                                                                                                                                  Renata Kucek 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska