Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-Maja


Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie….

(…)
Błysnął znów trzeci maj
I już wolny błogi kraj!

30.04.2020 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy  dla uczczenia Dnia Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Dyrektor Pan Jan Jurek wraz z pracownikami złożył kwiaty  przed obeliskiem upamiętniającym 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 W tym roku obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W całym kraju tego dnia są zamknięte sklepy, a na balkonach  i ulicach powiewają flagi w kolorach biało – czerwonych.
W kościołach odbywają się tego dnia uroczyste msze w intencji Ojczyzny.
W miastach organizowane  są defilady, apele a nawet pochody.  Zanim zastanowimy się czym dla nas osobiście jest to święto przypomnijmy sobie w skrócie informacje dotyczące dnia ustanowienia Konstytucji RP.

Ustawa rządowa dotycząca konstytucji została uchwalona 3 maja 1791 roku.  Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, zwaną Konstytucją 3 maja. Miało to ratować Rzeczypospolitą, której terytorium zostało znacznie ograniczone przez przeprowadzone I rozbiory Polski. Dokument został uchwalony  na zamku Królewskim w Warszawie. Do zwolenników i autorów Konstytucji zaliczyć można Ignacego Potockiego, Hugo Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego oraz Stanisława Staszica. Przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i druga na świecie spisaną konsytuacją.

Dokument ujęto w 11 artykułach. Co zawierał dokument ? Konstytucja wprowadziła prawo powszechnej niepodległości, dokonała trójpodziału władzy (na ustawodawczą, wykonawczą
i sądowniczą). Konstytucja była pierwszym krokiem w kierunku zniesienia poddaństwa chłopów
 i nadania im praw wyborczych. Katolicyzm został uznany za religię panującą , zapewniając przy tym swobodę wyznania
. Pomimo późniejszych prób obalenia Konstytucji przetrwała i obowiązuje ona do dzisiaj.

Czy wiecie, że nie zawsze można było odchodzić dzień 3 maja? Obchody tego święta zakazano podczas rozbiorów oraz w czasie II wojny światowej. W 1951 r. święto 3 maja zostało zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Gdy sytuacja społeczno – polityczna ustabilizowała się w kraju Uroczystość 3 Maja, upamiętniająca dzień uchwalenia Konstytucji została włączona do obchodzonych świąt Polski.

Może warto na koniec zastanowić się czym dla mnie samego jest  3 Maja, jak ja obchodzę ten dzień, co dla mnie niesie ten dawno już uchwalony dokument.. czy jako obywatel/ obywatelka trzymam się wartości zawartych w Konstytucji, czy stosuje się do praw w niej zawartych? Co mi  gwarantuje ?

Pedagog

Marta Halman 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska