Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Przygotowania do Ogólnopolskiego Konkursu „100-LECIE BITWY WARSZAWSKIEJ”


Zwycięska Bitwa Warszawska 1920 roku ochroniła Zachód przed marszem Armii Czerwonej i zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości. Było to możliwe dzięki realizacji genialnej strategii Józefa Piłsudskiego oraz odwadze i determinacji polskiego społeczeństwa. Aby uczcić tę ważną rocznicę Komenda Główna OHP we współpracy z Lubelską Wojewódzką Komendą OHP organizuje dla naszych uczestników ogólnopolski konkurs „100- lecie Bitwy Warszawskiej”.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, zachęcenie młodzieży do poznawania trudnych dziejów naszej ojczyzny oraz rozwijanie zainteresowań losami lokalnych bohaterów. Konkurs składa się z trzech kategorii: kategoria pisemna, kategoria multimedialna, kategoria plastyczna. W każdej kategorii są dwa obszary tematyczne: zarys ogólnohistoryczny nawiązujący do wydarzeń z lat wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 oraz „Bohater lokalny” z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Młodzież Centrum w Szczawnicy-Jabłonce przygotowuje szereg prac plastycznych, prezentacji multimedialnych oraz prace pisemne dotyczące sowieckiej agresji na Polskę.

 

Opr. Kierownik Internatu

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska