Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Konkurs literacki „Święty Jan Paweł II w moim życiu”


Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jana Pawła II, Manila 18.02.1981 r.

 

Konkurs został zorganizowany z okazji 100-lecia urodzin świętego Jana Pawła II przez Krajowe Duszpasterstwo OHP Kurii Metropolitarnej Archidiecezji Częstochowskiej dla wszystkich uczestników OHP. Głównym celem konkursu było pobudzenie refleksji młodego człowieka inspirowanych życiem, myślami i naukami papieża Polaka nad człowieczeństwem oraz nad tym, na czym polega wielkość człowieka - czy na tym jaką posiada pozycję społeczną i ile dóbr posiada dany człowiek, czy na tym kim jest i czy potraf poświęcić samego siebie innym?

Prace konkursowe musiały spełniać również pewne warunki takie jak: zatytułowanie cytatem stanowiącym dosłowne przytoczenie słów wypowiedzianych przez św. Jana Pawła II, które uczestnik wybierał dobrowolnie, posiadać dowolną formę literacką o charakterze epickim oraz posiadać tylko jednego autora. Dodatkowo ocenie podlegały: pomysłowość ujęcia tematu, kreatywność, oryginalność, poprawność stylistyczna, językowa, ortograficzna i interpunkcyjna pracy oraz estetyka wykonania pracy.

Przedsięwzięcie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród wychowanków naszego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, a prace napływały do skrzynki e-mail od samego momentu ogłoszenia konkursu. Spośród wszystkich opowiadań, rozprawek, esejów, reportaży i listów komisja konkursowa Centrum na czele z przewodniczącym dyrektorem Janem Jurkiem wyłoniła 5 prac, które zostały przesłane do Krajowego Duszpasterstwa OHP w Częstochowie gdzie odbędzie się już etap ogólnopolski. Mamy nadzieję, że i tam jury doceni prace naszych podopiecznych przyznając wysokie lokaty konkursowe za co mocno trzymamy kciuki.

 

 Opracował :Adam Czerwień 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska