Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Wręczenie nagrody w XX Ogólnopolskim Konkursie Papieskim


XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Od narodzin do świętości – obraz z życia Św. Jana Pawła II” zorganizowanego przez Komendę Główną OHP, Małopolską WK oraz Hufiec Pracy w Wadowicach dobiegła końca. Wśród 389 nadesłanych prac główna nagroda w kategorii fotografia powędrowała do naszego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce. I miejsce w tej kategorii zdobyła wychowanka Juliana Cotachaci Lema, swoją niezwykłą i wymowną fotografią pt. „Jeszcze będzie pięknie tylko załóż wygodne buty”.

Nagroda ta, ma szczególne znaczenie, ze względu na jubileuszowy rok 2020, ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Świętego Jana Pawła II. Tegoroczna edycja konkursu wpisała się
w obchody 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Stała się hołdem złożonym naszemu Patronowi. Jego celem było przypomnienie i wskazanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania św. Jana Pawła II. Uroczyste wręczenie nagród ze względu na pandemię przebiegło inaczej niż dotychczas.

W dniu 21 maja nasze Centrum, jako pierwsze, osobiście odwiedził Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy, Pan Bogdan Ścibut w towarzystwie Wojewódzkiego Komendanta, Pana Krzysztofa Świerczka. Zaproszonych gości przywitał Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Szczawnicy- Jabłonce, Pan Jan Jurek.  Spotkanie rozpoczęło się od ulubionej pieśni św. Jana Pawła Ii, czyli „Barki” oraz krótkiej prezentacji dotyczącej Papieża- Jana Pawła II. Komendant Główny  OHP wraz z Wojewódzkim Komendantem osobiście pogratulowali sukcesu laureatce i wręczyli nagrodę oraz podziękowali za trud pracy włożony w wychowanie młodzieży. Gratulacje otrzymała także pani wychowawczyni, Anna Marzec, która od lat zajmuje się prowadzeniem fotograficznego koła w naszej jednostce opiekuńczo- wychowawczej. Sukces naszej wychowanki to duże wyróżnienie i radość dla nas wszystkich, bowiem poziom konkursu jest wysoki.

Był to wyjątkowy dzień dla nas wszystkich, także dla laureatki, która przybyła osobiście, by odebrać gratulacje i nagrodę główną w kategorii fotografia. Po spotkaniu Komendant Główny OHP wraz
z Wojewódzkim Komendantem OHP oraz Dyrektorem CKiW w Szczawnicy- Jabłone udali się pod Pomnik Papieski nad Dunajcem, by złożyć wiązankę, ku pamięci św. Jana Pawła II.

"Nie lękajcie się" słowa, którymi rozpoczął swój pontyfikat Jan Paweł II, niech pozostaną z nami na wieki. Odszedł człowiek ogromnej wiary w Boga i człowieka. Nigdy nie zwątpił, nigdy nie zrezygnował
z walki o człowieka, nigdy nie zrezygnował ze swoich zasad, które przekazywał gdziekolwiek się znalazł. Pozostawił nas z tym wszystkim, czym żył i czego nauczał. Teraz tylko od nas zależy, czy będziemy potrafili, na miarę każdego z nas, Jego naśladować. Dzielmy się zatem z całym światem tą siłą nadziei, którą zostawił nam jako swoje dziedzictwo. Zwłaszcza w tym trudnym czasie. Pamiętajmy zawsze słowa św. Jana Pawła II i miejmy je w sercu:

„Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”.

 

Opr. Kierownik Internatu

Katarzyna Mastalska 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska