Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Konsultacje w Jabłonce


W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce, filia Jabłonka są przeprowadzane konsultacje indywidualne dla uczniów klas 3, kształcących się w zawodzie fryzjer oraz kucharz.

Kształcenie uczniów na odległość ma pewne ograniczenia a uczniowie potrzebują dodatkowego spotkania z instruktorami, którzy przygotowują ich do praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Spotkanie z nauczycielami uczącymi teoretycznych przedmiotów zawodowych jest również niezbędne w celu odpowiedniego przygotowania teoretycznego. Poprzez takie spotkania możemy przyszłym fryzjerom i kucharzom wyjaśnić pewne zagadnienia, które były przekazane w ostatnich miesiącach w zdalnej formie. Konsultacje są również dobrą okazją do rozmowy z uczniem o ocenach na zakończenie roku szkolnego. Mamy również możliwość uniknięcia lub uzupełnienia ewentualnych mankamentów kształcenia na odległość.

Do organizacji zajęć przygotowaliśmy odpowiedni harmonogram konsultacji oraz stosujemy się do wymaganych procedur, uwzględniając odpowiedni dystans – odstęp minimum 2 metry pomiędzy uczniami. Uczniowie przed wejściem na salę lekcyjną lub warsztaty szkoleniowe muszą posiadać maseczkę, myją i dezynfekują ręce.

Konsultacje nie są obowiązkowe, jest to wola uczniów ale nasi fryzjerzy i kucharze chętnie biorą w nich udział, ponieważ zapewni im to odpowiednie przygotowanie do egzaminów.

 

                                                                                                             Łucja Chlebek 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska