Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Egzamin próbny


W dniu 05.06.2020 w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce, filia Jabłonka odbyły się egzaminy próbne pisemne potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach fryzjer oraz kucharz.

W egzaminie wzięło udział dziesięciu fryzjerów oraz czterech kucharzy, którzy w tym roku szkolnym ukończą naukę zawodu. Zadaniem etapu teoretycznego było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań.

Celem egzaminu próbnego było oswojenie się uczniów z prawdziwym egzaminem, w warunkach rzeczywistych w jakich będzie on przebywał. Uczestnictwo w próbnym egzaminie pozwoliło uczniom określić dziedziny wymagające dopracowania i uzupełnienia brakującej wiedzy by w przyszłości uzyskać zadowalający wynik na egzaminie.

Nasi uczniowie ze względu na bezpieczeństwo oraz wytyczne Ministra Zdrowia zostali podzieleni na grupy oraz zachowali bezpieczną odległość minimum 2 metry od siebie. Przed wejściem na salę egzaminacyjną uczniowie założyli maseczki a także myli i dezynfekowali ręce .Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników egzaminów i wszystkim uczniom życzymy powodzenia w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz pracy w wymarzonym zawodzie.

 

 

                                                                                                                        Łucja Chlebek

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska