Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Spotkanie rekrutacyjne


17.06. 2020 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy  - Jabłonce specjalista do spraw rozwoju zawodowego nowosądeckiego centrum  Pani Katarzyna Klag przeprowadziła spotkanie rekrutacyjne na kurs kucharz/ barman oraz wizaż i stylizacja paznokci.

Rekrutację przeprowadzono wśród uczniów II i III klas, którzy kształcą się na kierunkach : kucharz
i fryzjer. Podczas spotkania rekrutacyjnego młodzież została poinformowana o szczegółach realizacji kursów zawodowych : kucharz/ barman oraz stylizacja paznokci z wizażem.

Pozytywnie zdany egzamin i ukończenie kursu gwarantuje otrzymanie certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności, które mogą zaowocować w przyszłości. Kursy zawodowe to okazja na zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębienie zainteresowań. Działania takie pozwolą młodym ludziom, także odnaleźć się w nowej, zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

 

Pedagog

Marta Halman

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska