Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Uczeń z klasą


Uczestnicy CKiW OHP w Szczawnicy wzięli udział w autorskim programie edukacyjno-profilaktycznym „Savoir-vivre w życiu codziennym”. Celem programu było zapoznanie młodzieży
z zasadami dobrego wychowania, kształtowanie pozytywnych postaw w różnych sytuacjach oraz pomoc w poprawie swojego wizerunku w szkole, w pracy i w przygotowaniu się do wejścia
w dorosłość.  Znajomość zasad dobrego zachowania wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, ułatwia odnalezienie się w kłopotliwej sytuacji, zwiększając tym samym pewność siebie.

Edycja programu miała inny charakter niż zazwyczaj. Ze względu na epidemię COVID-19 oraz zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizacja programu odbyła się przez internet. Wzięli w nim udział wszyscy chętni wychowankowie Centrum.

Uczniowie zapoznani zostali z historią etykiety oraz zasadami savoir-vivre dotyczącymi m.in. kultury w rozmowie, obycia w szkole, zachowania przy stole, doboru stroju odpowiedniego do sytuacji czy poruszania się w świecie wirtualnym.  Było śmiesznie, ale też całkiem poważnie. Na zakończenie młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując test.

Tematyka zajęć nieodzownie łączy się z działaniami, jakie wychowawcy realizują pracując na co dzień z młodzieżą.

 

Wych. A.Gabryś 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska