Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

„Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy”

Dnia 26.06.2020r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy odbyło się zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów. Uroczystości odbywały się nieco inaczej niż dotychczas, ze względu na zagrożenie epidemiczne. Wychowankowie podzieleni na klasy przybyli do szkoły, by odebrać świadectwa oraz przyznane nagrody dla wyróżnionych. O godzinie 10.00 nastąpiło uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów. W uroczystości zakończenia roku szkolnego uczestniczyli: Dyrektor Centrum, Jan Jurek, Zastępca Dyrektora, Henryk Węglarz, Prowadzący Szkołę, Janusz Gumularz, Dyrektor Szkoły, Renata Kubik, wychowawcy klas oraz pedagog Centrum. Najbardziej zasłużeni wychowankowie szczawnickiego CKiW otrzymali dyplomy i nagrody za wzorową pracę podczas zajęć praktycznych oraz za działalność na rzecz Centrum. Wszystkim absolwentom wręczono na pamiątkę drobny upominek. Każdy członek kadry od wychowanków kończących naukę otrzymał kwiat i podziękowania za trzy lata nauki i opieki.

Wszystkim wychowankom życzymy spokojnych i udanych wakacji, a naszym absolwentom powodzenia w dalszej pracy i nauce a także udanych egzaminów praktycznych.

Opr. Kierownik Internatu

Katarzyna Mastalska

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska