Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Rozpoczęcie roku szkoleniowego w Jabłonce


1 września 2020 roku wychowankowie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia Jabłonka rozpoczęli kolejny rok szkoleniowy, rok nowych zmagań w zdobywaniu wiedzy oraz kolejnych doświadczeń. Spotkanie w Centrum poprzedziła uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Brata Alberta w Jabłonce - Borach. Następnie uczestnicy w swoich grupach wychowawczych, przy zachowaniu procedur sanitarnych spotkali się ze swoimi opiekunami. Na spotkaniu przekazano ogólne informacje na temat funkcjonowania Jednostki. Przekazano również  ważne zagadnienia dotyczące restrykcji z powodu pandemii Covid - 19 i sposobu postępowania w tym szczególnym czasie, jaki teraz panuje na całym świecie.

                                                                                                                      Renata Kucek 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska