Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Wybory do Rady Młodzieży Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce


W dniu 9 września  2020 roku w siedzibie internatu Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce odbyły się wybory do Rady Młodzieży. Po krótkiej prelekcji na temat samorządności uczestników OHP, przypomnieniu Regulaminu Rady oraz wyjaśnieniu zasad głosowania nastąpił wybór Przewodniczącego Rady Młodzieży, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Kronikarzy. Po autoprezentacji kandydatów przeprowadzono głosowanie. Karteczki z imionami z nazwiskami kandydatów młodzież wrzucała do urny.

Już w pierwszej turze wyborów zwyciężyła wychowanka Karolina Gasińska największą liczbą głosów.

Zastępcą Przewodniczącego została Wiktoria Latta, natomiast Sekretarzem Patryk Łukaszczyk. Kroniką, którą tworzy młodzież wraz z wychowawcami OHP, zawierającą najważniejsze wydarzenia i sprawozdania z imprez, jak również relacje fotograficzne będzie zajmować się Karolina Gil wraz z wychowanką Martyną Szaradowską.

Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów w podejmowaniu kreatywnych i twórczych inicjatyw w ruchu samorządowym OHP.

 

 

Opr. Wychowawca Anita Jarek

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska