Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Zajęcia na temat COVID - 19


W dniu 10 września  2020 roku, w związku z panującą pandemią COVID-19, w siedzibie internatu Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy  odbyły się zajęcia poświęcone zagrożeniom jakie ona stwarza oraz sposobom i procedurom zapobiegającym zakażeniom.

Najpierw wychowankowie uczestniczyli w pogadance prowadzonej przez wychowawcę Romualdę Prośniak, a następnie, w mniejszych grupach (zgodnie z zaleceniami ) obejrzeli film „Jak poważny jest korona wirus?”

Opr. Wychowawca Romualda Prośniak

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska