Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Ogólnopolskie Spotkanie Kapituły Samorządności Młodzieży OHP


Od 21 do 24 września br. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy zorganizowała Ogólnopolskie spotkanie Kapituły Samorządności Młodzieży OHP. W ramach programu młodzież miała okazję zwiedzania Archikatedry Oliwskiej w Gdańsku, Skweru Kościuszki w Gdyni. Uczestniczyła także w uroczystej mszy świętej w Bazylice św. Brygidy, gdzie homilię wygłosił ks. Prałat Jarosław Sroka - Krajowy Duszpasterz OHP. Ważnym wydarzeniem było także przejście do siedziby Komisji Krajowej NSZZ Solidarność oraz uroczyste spotkanie w sali "Akwen" w budynku Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", gdzie nastąpiło powitanie Pana Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta oraz Pana Krzysztofa Dośli, Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność". Kluczowym wydarzeniem było przejście pod Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 Gdańsk a następnie złożenie kwiatów pod w/w pomnikiem oraz modlitwa w intencji ofiar Grudnia 70. Godziny popołudniowe młodzież pod opieką wychowawców oraz pod przewodnictwem przewodnika uczestniczyła w zwiedzaniu Starówki Gdańskiej, Skweru Kościuszki w Gdyni, portu Gdynia, a na zakończenie całego pobytu zorganizowano warsztaty historii bursztynu a także warsztaty samorządności pt " Wolontariat się opłaca".

 

 Opr. Wychowawca Anita Jarek

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska