Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Pamiętamy o zmarłych - wyjście na cmentarz


Druga połowa października to zazwyczaj  czas porządkowania grobów swoich najbliższych  i przygotowań przed Wszystkimi Świętymi, dlatego też  23 października 2020 roku Młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia w Jabłonce wraz z opiekunem udała się na pobliski cmentarz parafialny w Jabłonce. Korzystając z ładnej jesiennej pogody udało się młodzieży umyć i uporządkować kilka  opuszczonych i zaniedbanych grobów, zapalić na nich  symboliczną świeczkę i pomodlić się w ciszy .

Po chwilach zadumy i modlitwy udaliśmy się  też pod  pomnik św. Jana Pawła II, gdzie zapalono znicze , które miały być symbolem naszej pamięci o tym wielkim człowieku -  patronie  Ochotniczych Hufców Pracy . Dzisiejsza inicjatywa była swoistą lekcją ciągłości pamięci pokoleniowej, oraz okazją do refleksji nad przemijaniem.

Małgorzata Cegielna-Czerwień

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska