Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Rozpoczęcie programu edukacyjnego „Podstępne WZW” w Jabłonce


W dniu 16 lutego 2021 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia Jabłonka rozpoczął się program edukacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HBV i HCV : „Podstępne WZW”. W ramach programu przewiduje się 6 spotkań z młodzieżą. Zajęcia będą odbywać się trzy razy w miesiącu i trwać jedną godzinę. Udział w zajęciach jest dobrowolny i ogólnie dostępny. Program  skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych, będącej uczestnikami naszego Centrum. Zaplanowany jest na okres dwóch miesięcy od lutego do marca 2021 r. Spotkania obejmują: wykłady, pogadanki, prezentację multimedialną, slajdy, pracę indywidualną, oraz ankiety. Głównym celem programu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. A także przekazywanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie, pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych, a także kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną pierwsze zajęcia odbyły się on – Line.

 

                                                                                                                                  Renata Kucek 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska