Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Warsztaty umiejętności społecznych u mechaników


Dnia 19.02.2021r. młodzież Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce wzięła udział w zajęciach warsztatowych pt. „ Moje plany na ten rok, a możliwość ich realizacji” . Warsztaty były prowadzone przez pedagoga Centrum wraz ze współpracą z doradcą zawodowym – Panią Dominiką Gaweł.

Na początku zachęcono młodzież do refleksji nad ich dotychczasowym życiem, wyborami które dokonywali, postanowieniami noworocznymi i marzeniami. Następnie młodzież zaczęła wspólną dyskusję na temat  efektywnego planowania swojego życia i  odpowiedzią : Dlaczego warto planować swoje cele?

Pedagog porównał planowanie  do  przygotowania się do podróży: „Jeśli nie wiesz, jaki jest cel podróży i gdzie chcesz dotrzeć, to nieważne jakim środkiem lokomocji będziesz podróżować. I tak nie będziesz wiedzieć, czy zmierzasz w dobrym kierunku”. Pani Dominika przedstawiła metodę S.M.A.R.T.  jako skuteczny sposób na planowanie swojego życia. Wspólnie omówiono macierz Eisenhowera, która jest dobrym narzędziem do skutecznego zarządzania czasem. Na zakończenie każdy uczestnik zajęć napisał na kartce swoje plany na najbliższy rok i  wykonał ćwiczenie dotyczące wyznaczania celów, zakleił teksty w kopercie i podpisał się. Za rok otworzymy koperty i dowiemy się komu z nas udało się zrealizować plan lub na jaki etapie jego realizacji jesteśmy.

Warsztaty odbyły się w reżimie sanitarnym.

 

 Marta Halman

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska