Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Warsztaty kulinarne w Jabłonce


Dnia 19 lutego 2021r. Młodzieżowe Centrum Kariery zorganizowało dla  naszych uczestników w Jabłonce warsztaty kulinarne prowadzone przez doradcę zawodowego  p. Barbarę Pilch.

W zajęciach udział wzięli wychowankowie klasy trzeciej, kształcący się w zawodzie kucharz. W trakcie spotkania młodzież miała za zadanie przygotować deser tiramisu, wykazując się kreatywnością oraz wykorzystując dotychczas zdobyte umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną. Kucharze udowodnili, że  pośrednictwo pracy może mieć również słodki smak. Ponadto, po raz kolejny mogli dostrzec potencjał swojego zawodu.

Spotkanie to miało na celu aktywizację młodzieży w poszukiwaniu pracy w kształconym zawodzie.

 

Opracowała : Małgorzata Cegielna-Czerwień

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska