Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Rozstrzygniecie konkursu walentynkowego w Jablonce


Dnia 22 lutego 2021r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia Jabłonka wyłoniono zwycięzców konkursu walentynkowego na „Najpiękniejszą kartkę walentynkową”. Konkurs skierowany był do wszystkich uczestników filii Centrum w Jabłonce i miał na celu wyłonienie plastycznych talentów. Ponadto rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia wśród podopiecznych, także dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącego zwyczajowi Święta Zakochanych, opartego na szacunku i poszanowaniu wartości, ideałów oraz przekonań drugiej osoby. Prace konkursowe można było dostarczać od 29 stycznia do 14 lutego bieżącego roku. Szczegóły i warunki uczestnictwa zawierał regulamin konkursu.  Nadesłane prace świadczą o poważnym podejściu do tematu, a technika i wykonanie kartek o pracochłonności i talencie młodzieży. Jury przyznało ex aequo trzy pierwsze miejsca (Kocur Patrycja, Kulig Magdalena, Paściak Paulina) oraz wyróżnienia ( Duda Krzysztof, Łaciak Piotr, Zbela Monika)  dla „Najpiękniejszych kartek walentynkowych”. Zwycięzcy zostali nagrodzeni rzeczowymi pamiątkami za udział w konkursie, za co serdecznie dziękujemy i  gratulujemy talentu  oraz pomysłowości.

Gromczak Agnieszka 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska