Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Żołnierze wyklęci – zapomniani bohaterowie


 

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu — stanowi się, co następuje:

Art. 1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.

 - USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

 

W dniu dzisiejszym w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia w Jabłonce upamiętniono  Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Podczas spotkania wychowankowie mieli okazję obejrzeć prezentację nt. Żołnierzy Wyklętych, posłuchać pieśni patriotycznych ku chwale niezłomnych bohaterów oraz wysłuchać wykładu pani historyk, która opowiedział o losach bohaterów w ciekawy i nietuzinkowy sposób.

Gromczak Agnieszka

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska