Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

TYDZIEŃ ”ECO” W JABŁONCE - Chrońmy naszą planetę !


Przez cały obecny tydzień  w naszym  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, filia w Jabłonce odbywały się zajęcia w ramach działalności Koła Ekologicznego. Spotkania miały na celu uświadomienie młodzieży, jak istotna jest ochrona środowiska w dzisiejszych czasach. Podczas zajęć z wychowankami pracujemy wieloma metodami, głównie są to pogadanki, dyskusje dydaktyczne, jak również metody praktyczne , które najbardziej przypadły do gustu naszym podopiecznym. Wszystkie podjęte przez nas działania kształtują ich kompetencje społeczne, jak również rozszerzają wiedzę na temat ekologii. Na ostatnich zajęciach poruszony został miedzy innymi temat segregacji odpadów oraz potrzeby recyklingu różnych opakowań. Jak powszechnie wiadomo recykling jest jedną z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest zaś znaczne ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie  ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja wykorzystania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są nie tylko te surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia, ale również te, które służą do ich późniejszego przetworzenia. Zajęcia w ramach koła ekologicznego cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i będą kontynuowane w najbliższym czasie .

Małgorzata Cegielna-Czerwień 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska