Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

„Znamię! Znam je?”


W miesiącach luty –marzec 2021 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia w Jabłonce odbywały się zajęcia z profilaktyki czerniaka.

Do programu przystąpiło 14 wychowanków, którzy uczestniczyli w zajęciach on- line ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną. Zajęcia były przeprowadzone cyklicznie jeden raz w tygodniu, łącznie 6  „spotkań”.

W tym roku odbyła się już ósma edycja programu, prowadzonego przez Fundację „Gwiazda Nadziei”, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat czerniaka – jednego z najbardziej agresywnych nowotworów i zachęcenie do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przed czerniakiem.

Współorganizatorami programu są Fundacja „Gwiazda Nadziei” oraz Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Patronat merytoryczny nad programem sprawuje Akademia Czerniaka, która jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Patronat honorowy nad programem objął Główny Inspektor Sanitarny.

W Polsce co roku odnotowuje się około 50 000 przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry. W tym około 2500-3000 stanowią zachorowania na czerniaki, ok. 1500 czerniaków jest wykrywanych w stadium zaawansowanym lub rozsianym. Liczba czerniaków podwaja się co 10 lat. 

Czerniak skóry może rozwinąć się u każdego. Polacy z powodu jasnej karnacji skóry o tzw. fototypie 1 lub 2, są w dużym stopniu narażeni na czerniaka. Stały i znaczący wzrost (300% w ciągu ostatnich 20 lat) liczby zachorowań potwierdza, iż nasz naród znajduje się w grupie wysokiego ryzyka. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest wciąż niska świadomość społeczna w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka. Dlatego też ważne jest by realizować tego typu programy edukacyjne, które uświadamiają nas na temat zasad zapobiegania czerniakowi i gdzie ewentualnie szukać pomocy w przypadkach podejrzenia zachorowania.

 

Gromczak Agnieszka

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska