Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Czas próby


Tegoroczni absolwenci z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia Jabłonka w dniu 22 marca 2021r. przystąpili do próbnego egzaminu zawodowego z części teoretycznej. Młodzież kształcąca się w zawodach: kucharz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, murarz – tynkarz oraz mechanik pojazdów samochodowych miała okazję sprawdzić swoją wiedzę. Egzaminy próbne zostały przeprowadzone z podziałem na grupy zawodowe, z zachowaniem wymagań sanitarno- epidemiologicznych.

Dzisiejszy test swojej wiedzy nakreślił wychowankom na jakim jest ona poziomie. Pokazał co warto jeszcze powtórzyć lub uzupełnić, tak aby w czerwcu przystępując już do właściwych egzaminów być dobrze i kompletnie przygotowanym, a tym samym móc uzyskać kwalifikacje zawodowe w wybrany przez siebie zawodzie.

Gromczak Agnieszka

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska