Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Konkurs na kartkę wielkanocną rozstrzygnięty


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w CKiW OHP w Szczawnicy-Jabłonce, filia Jabłonka zorganizowano tradycyjny konkurs plastyczny na Kartkę Wielkanocną. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Dlatego otrzymaliśmy wiele ciekawych prac. Technika wykonania była bardzo różnorodna - od tradycyjnych rysunków kredką lub farbami, po wyklejanki, wydzieranki czy technikę guillingu, zachowując przy tym wszystkie tradycyjne elementy wielkanocne. Prace były bardzo pomysłowe, estetyczne i ciekawe. Przy ocenie prac głównymi kryteriami jakimi kierowało się jury było: poziom artystyczny wykonanej pracy, oryginalność, pomysłowość, niepowtarzalność, pracochłonność, estetyka wykonania oraz stopień nawiązania do tradycji. Po burzliwych naradach udało się wyłonić zwycięzców, którzy otrzymali zasłużone nagrody.Serdecznie gratulujemy zwycięzcą pomysłowości i oryginalności.

 

                                                                                                          Pedagog: Danuta Dziurczak

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska