Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Jednym z podstawowych celów wychowawczych realizowanych w naszym Centrum jest kształtowanie u młodzieży postaw prospołecznych, rozbudzanie szeroko pojmowanej empatii wobec drugiego człowieka oraz prom...
W dniu 14 maja 2019r. w Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce, filii w Jabłonce został zorganizowany Dzień Otwarty dla potencjalnych kandydatów oraz osób zainteresowanych ofertą eduka...
Dnia 3 maja, jak co roku, młodzież Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy oraz mieszkańcy Szczawnicy i okolic, przedstawiciele szczawnickiego samorządu, szkół i innych lokalnych organi...
W dniach 25-26 kwietnia wychowankowie CKiW OHP w Szczawnicy-Jabłonce wraz z instruktorami praktycznej nauki zawodu oraz wychowawcami uczestniczyli w targach edukacyjnych organizowanych w szkołach pods...
W dniu 25.04.2019r. wychowankowie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filii Jabłonka uczestniczyli w pogadance na temat istotności problemów związanych ze zmianami klim...
Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska