Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce, filia Jabłonka są przeprowadzane konsultacje indywidualne dla uczniów klas 3, kształcących się w zawodzie fryzjer oraz kucharz. Kształce...
XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Od narodzin do świętości – obraz z życia Św. Jana Pawła II” zorganizowanego przez Komendę Główną OHP, Małopolską WK oraz Hufiec Pracy ...
18 maja 1920 r. urodził się Święty Jan Paweł II, Orędownik Pokoju, największy z Polaków, który zmienił oblicze świata i Kościoła. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, 142 podróże po Włoszec...
389 prac fotograficznych i plastycznych wpłynęło na XX Ogólnopolski Konkurs Papieski „Od narodzin do świętości – obraz z życia Św. Jana Pawła II” zorganizowany przez Komendę Główną...
„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Jana Pawła II, Manila 18.02.1981 r.   Konkur...
Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska