Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy-Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 


 


 

W dniu 27 września 2016 r. młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia Jabłonka wzięła udział w Wojewódzkich Mistrzostwach Lekkoatletycznych Młodzieży Małopols...
W dniu 28 września 2016 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia Jabłonka odbyło się spotkanie integracyjne, którego celem była integracja najmłodszych wychowankó...
Sprzątanie Świata to coroczna akcja, w której biorą udział wychowankowie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia Jabłonka. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: &...
„Szachy są jak życie (...). Każda figura i pion mają swoje zadanie. Niektóre są słabe, inne są mocne. Niektóre ważne są na początku gry, a inne cenniejsze pod koniec. Ale żeby wygrać, potrzebuje...
Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowa...
Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska