Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

W dniu 3 lipca 2020 roku o godzinie 9.00 w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, mieszkańcy Szczawnicy mieli możliwość spotkania się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Panem Witoldem Kozłowskim, ...

„Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy”

Uczestnicy CKiW OHP w Szczawnicy wzięli udział w autorskim programie edukacyjno-profilaktycznym „Savoir-vivre w życiu codziennym”. Celem programu było zapoznanie młodzieży z zasadami dob...
17.06. 2020 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy  - Jabłonce specjalista do spraw rozwoju zawodowego nowosądeckiego centrum  Pani Katarzyna Klag przeprowadziła spotkanie re...
W dniu 05.06.2020 w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce, filia Jabłonka odbyły się egzaminy próbne pisemne potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach fryzjer oraz kucharz....
Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska