Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Nabór na wolne stanowisko - kierownik ds. organizacyjnych i zamówień publicznych


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownika ds. organizacyjnych i zamówień publicznych

Wymiar etatu: pełny

Okres zatrudnienia: od 06.04.2021 r.

Miejsce wykonywania pracy: Szczawnica, ul. Szlachtowska 75 b

Główne obowiązki:

 • Planowanie i realizacja zadań w zakresie logistyki,
 • Koordynowanie pracy w zakresie organizacji sprawozdawczości,
 • Prowadzenie dokumentacji gospodarki materialnej,
 • Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • Sporządzanie sprawozdania z zakresu zamówień publicznych,
 • Przechowywanie dokumentacji z postępowań,
 • Realizowanie spraw w zakresie udzielania zamówień publicznych, weryfikacja dokumentacji przetargowych pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie rejestru postępowań  o udzielaniu zamówień publicznych,
 • Przygotowywanie projektów pism, dokumentów, raportów i prezentacji zgodnie z zapotrzebowaniem.

 Kwalifikacje: 

 • Wykształcenie wyższe administracja, zarządzanie, ekonomia,
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych,
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office, Excel).
 • Elastyczność, samodzielność i dokładność w działaniu oraz odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Doskonała organizacja własnej pracy i czasu,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Wysokie umiejętności, organizacyjne i komunikacyjne.

 Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 Dz.U.2018 poz.1000 z  późn. zm.

 

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska