Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Nabór na wolne stanowisko - wychowawca


 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce poszukuje kandydata na stanowisko:

Wychowawca

Wymiar etatu: pełny

Okres zatrudnienia: od 01.04.2021 r.

Miejsce wykonywania pracy: Szczawnica, ul. Szlachtowska 75 b

Główne obowiązki:

W zakresie wychowawcy:

·         Wdrażanie młodzieży do nauki i pracy.

·         Nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników regulaminu internatu.

·         Realizacja zajęć wychowawczych na podstawie planu z dostosowaniem treści   
   wychowawczych do poziomu uczestników i ich pochodzenia środowiskowego, oraz
   na podstawie planu pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego Centrum.

·         Organizowanie i stworzenie uczestnikom Centrum możliwości uczestniczenia
    w różnego rodzaju imprezach kulturalnych i sportowych.

·         Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Centrum.

·         Kontrola obecności uczestników w szkole i na zajęciach praktycznych.

·         Organizowanie nauki własnej uczestników.

·         Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników.

·         Dbanie o dokształcanie własne i stałe podnoszenie kwalifikacji.

·         Przygotowanie materiałów informacyjnych oraz promowanie działalności Centrum. 

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne, resocjalizacja, psychologia, socjologia, profilaktyka uzależnień z przygotowaniem pedagogicznym,

Kwalifikacje: obsługa komputera, znajomość Pakietu Office,

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
  • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 Dz.U.2018 poz.1000 z  późn. zm.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie dokumentów w terminie do dnia 30.03.2021 do godz. 9.00      na adres:

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce
34-460 Szczawnica, ul, Szlachtowska 75 b
Informacje telefoniczne pod nr 0-18 26-227-80

Wybór kandydata na stanowisko wychowawcy nastąpi po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.  

Inne informacje:

  • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska